Asbestsanering en renovatie clubgebouw

Na goedkeuring in de ALV van 2018 zijn we gestart met de renovatie van het clubgebouw. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. (Overzicht in fotoalbum)

 

Bij de renovatie zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Asbestsanering dak en gevelbekleding

- Plaatsing nieuw isolerend dak

- Vervangen van alle ramen door HR++ glas

- Schilderen van kozijnen binnen en buiten

- Schilderen van jurytoren en materiaal hokken

 

In januari 2019 hebben we de verbouwing afgesloten door alle in en op het gebouw aanwezig zijnde verlichting te vervangen door LED verlichting. Hierbij hebben we wanneer nodig oude armaturen vervangen maar zoveel mogelijk omgebouwd naar LED.

  

Voor de asbestsanering en verduurzamen van het clubgebouw zijn subsidies aangevraagd. Wij hebben geen subsidie gekregen voor de sanering van het asbestdak. Het door de overheid beschikbaar gesteld bedrag voor dit jaar en zelf komende jaren is reeds helemaal uitgegeven. De aanvraag voor subsidie op verduurzamen accomodatie (isolerend dak en plaatsen HR++ glas) loopt nog bij de gemeente Helmond.

 

 

Renovatie links voorRenovatie rechts voor

Renovatie voorgevel

Renovatie achtergevel