Nieuwsbrief April 2020

Nieuwsbrief 8 april 2020

Op 11 maart hebben we als bestuur het besluit moeten nemen om de trainingen en de wedstrijden te staken i.v.m. de corona-crisis. Helaas wordt het besluit om NIET te trainingen gecontinueerd tot 28 april op advies van de regering en het RIVM. We verzoeken een ieder om zich aan de opgelegde maatregelen te houden. 21 april komt de regering met nieuwe maatregelen. Daarna zal het H.A.C.-bestuur met een nieuwe nieuwsbrief komen. De ALV zal plaatsvinden na 1 juni. Verdere informatie hierover zal volgen.
  

Hieronder volgt een brief van onze voorzitter Cor en een mededeling over de contributie door de penningmeester Annette.

 

Beste allemaal,
 
Wat het begin had moeten zijn van een nieuw sportief seizoen, kan helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus.
 
Als Atletiekvereniging verkeren ook wij in onzekere tijden. Het woord "vereniging" duidt het al aan, namelijk ook met elkaar verenigd zijn in moeilijke tijden. We maken ons allemaal zorgen over onze gezondheid en die van onze naasten. Pas goed op elkaar en pak regelmatig de telefoon om elkaar te bellen en contact te houden. Alleen samen komen we deze periode door.
 
Het bestuur en de leden leven enorm mee met degenen die direct of indirect door het Coronavirus getroffen zijn. Een woord van dank en waardering aan al degenen die in de medische sector en overige hulpverlening zoveel inzet voor hun medemensen tonen.
 
Ik ben ervan overtuigd dat een vereniging als de onze, die dit jaar 75 jaar bestaat, voldoende veerkracht heeft om ook na afloop van deze barre tijden weer haar verenigingsactiviteiten op te pakken.
 
Aan allen die zich betrokken voelen bij de Helmondse Atletiek Club, houd moed, wees voorzichtig en ondersteun elkaar waar dat nodig is.
 
Met hartelijke groet,
 
Cor van der Burgt
Voorzitter HAC
 

Contributie

Het factureren van de contributie voor 2020 zou dit jaar eind april plaatsvinden na de ALV vanwege de indexering  van de contributie. De indexering laten we nu achterwege en komt volgend jaar op de agenda. De facturatie vindt gewoon plaats eind april.
De Atletiekunie roept op om solidair te zijn en elkaar te blijven steunen. Zodra de maatregelen worden versoepeld of opgeheven kunnen we met elkaar bezien of en op welke wijze zaken anders gepland en georganiseerd kunnen worden en er sprake is van enige financiële genoegdoening.
Zij roepen op om de rust bewaren, zodat we achteraf kunnen terugkijken op deze vreemde periode en tegen elkaar met tevredenheid kunnen zeggen dat we het als sport goed doorstaan hebben.
Wij als bestuur van HAC steunen dit en volgen de lijn van de Atletiek Unie. We zullen dit bespreken in de eerst volgende Algemene Leden Vergadering.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur HAC

 

HET HAC-BESTUUR BEDANKT HAAR SPONSOREN IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN

woensdag 08 april 2020

paasw.jpg