Nieuwsbrief December 2020

Inhoud nieuwsbrief

Het is een bewogen jaar geweest door het coronavirus en helaas zal dit de komende tijd ook zo blijven. Maandag 14 december heeft het kabinet een nieuwe lockdown aangekondigd, dat natuurlijk ook consequenties heeft voor onze sportactiviteiten. Als bestuur volgen we de richtlijnen van de Atletiekunie. Die staan hieronder vermeld.


Verder zal in deze brief onze voorzitter Cor van der Burgt het woord nemen en heeft onze penningsmeester Annette Woortman een mededeling over de contributie.

 

Allereerst hierbij de nieuwe en belangrijkste corona-maatregelen:

 • Er mag alleen buiten gesport worden. Dit betekent dat de zaaltrainingen tot nader order zijn gestopt. Via trainers is hierover via app/nieuwsbrieven al gecommuniceerd.
 • Dit betekent dat krachthonk gesloten is.
 • Buitensporten tot en met 17 jaar kan door gaan zonder 1,5 meter afstand. Wel tot trainers.
 • Evenementen mogen niet plaatsvinden, behalve trainingspartijen op club.
 • Buitensporten vanaf 18 jaar mag met zijn 2-en met 1,5 meter afstand, exclusief trainer.
 • Er mag geen groepsvorming ontstaan.
 • Meerdere groepen van maximaal 2 personen in vaste samenstelling mogen tegelijk op de baan trainen.
 • De trainer geeft instructie aan 1 tweetal, niet aan meerdere groepjes tegelijk.
 • Trainer mag wisselen van groepje, maar wel met 1,5 meter afstand.
 • Kantines en kleedkamers zijn gesloten.
 • WC is toegankelijk voor hoge nood. Boven 13 jaar met mondmasker.
 • Publiek blijft NIET welkom. Alleen atleten, trainers en vrijwilligers zijn welkom. Behalve bij halen en brengen in kader van veiligheid van de jeugd. Indien u toch zonder reden de baan betreedt zal u erop aangesproken worden.

 

Woord van de voorzitter

Beste leden,

 

Het einde van een bijzonder jaar is in zicht gekomen. Normaal is december een drukke maand, met veel activiteiten en gezellige drukte. Helaas is dat nu anders en moeten wij vragen om juist drukte te vermijden. 2020 was een onwerkelijk jaar, waarin de coronacrisis ons hard raakte. Dat voelt onwennig, ook voor ons als atletiekvereniging. De huidige maatregelen zijn niet alleen voor onze wedstrijd atleten maar ook voor onze recreatieve lopers niet gemakkelijk, dat begrijp ik zeer goed! Toch vraag ik u om aandacht voor elkaar te blijven houden. Gelukkig is het hartverwarmend om te zien hoe onze jeugd weer volop wekelijks bezig is op onze accommodatie.

 

Er is ook goed nieuws te melden. Vanaf deze plaats wil ik graag de Rabobank bedanken voor het mooie bedrag van € 867,64 uit de Rabo ClubSupport kas. Daarnaast natuurlijk ook dank aan alle mensen die ons hun stem gaven. Met deze bijdrage van de Rabobank hebben wij voor de club een nieuwe AED aangekocht. Verder is er recent hard gewerkt door het bestuur om de VOG registratie op orde te krijgen.

 

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Ik ben er van overtuigd dat het bestuur samen met u, na afloop van deze barre tijden, weer al haar verenigingsactiviteiten op kan pakken. 2020 was een historisch jaar. 2021 gaat dat ongetwijfeld ook worden, maar er is licht aan het einde van de tunnel.

 

Tenslotte dank ik via deze weg nogmaals graag de vrijwilligers voor hun inzet. Trots ben ik op de vele vrijwilligers die zich betrokken voelen bij onze vereniging. Ondanks alle onzekerheid wens ik u, mede namens het hele bestuur fijne kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een voorspoedig nieuwjaar. Houd vol, houd afstand en blijf gezond!


Met hartelijke groet,

Cor van der Burgt
Voorzitter HAC

 

Mededeling van penningmeester

Beste leden,

Het bestuur heeft er kennis van genomen, dat er onder de leden vragen leven voor wat betreft de betaalde contributie. Er is voor een aantal groepen al enige maanden geen training meer gegeven en de vraag aan het bestuur is of het mogelijk is dat HAC tegemoet kan komen in de vorm van een vergoeding voor de betaalde contributie.

 

In de bestuursvergadering van 15 december 2020 hebben we besloten om het conform de juridische relatie tussen vereniging en lid voor te leggen in de eerst volgende Algemene Ledenvergadering. De vereniging kan alleen in de ALV besluiten om (een deel van) de contributie voor dit jaar, gezien de omstandigheden aan te passen. In welke vorm daar zullen we de komende maanden een voorstel over voorbereiden. HAC heeft het afgelopen jaar nauwelijks inkomsten gehad terwijl de vaste kosten doorlopen. We zijn zeker niet noodlijdend, maar ook HAC heeft “last” van de Coronacrisis.

 

Namens het bestuur,

Annette Woortman

Penningmeester HAC

 


 

BASISREGELS VOOR IEDEREEN

✓ Was je handen voor komst naar de club en bij thuiskomst.

✓ Blijf thuis in de volgende situaties:

- Bij klachten

- Positief getest (ook indien je geen klachten hebt)

- Huisgenoot/nauwcontactpositiefgetest.
- Huisgenoot koorts of ernstig ziek.

✓ Ga direct naar huis bij ontstaan van de volgende klachten tijdens training:

- Neusverkoudheid

- Loopneus
- Niezen
- Keelpijn
- Hoesten
- Benauwdheid o Koorts

- Verlies reuk/smaak
- Buikklachten, zoals diarree

Bekende klachten van hooikoorts of hoesten door astma ed. vallen hier NIET onder.

✓  Gebruik geen geforceerd stemgebruik.
✓  Materialen die tijdens training veel worden aangeraakt, dienen na de training te worden gereinigd met water en zeep.

 


 

Als bestuur bedanken we alle atleten, trainers en vrijwilligers voor de fijne samenwerking van het afgelopen jaar en hopen we dat we kunnen blijven en weer meer kunnen sporten in 2021!

 

 

woensdag 23 december 2020

kerstmis.jpg