Update Coronavirus

Update Coronavirus (17 maart)

Beste leden, ouders, trainers en leiders,
Er blijft nieuws komen en wij als HAC bestuur blijven dit natuurlijk volgen en over communiceren. Zondag heeft het kabinet besloten om alle scholen tot 6 april te sluiten. Wij volgen dit advies op om mede er voor zorg te dragen dat deze crisis hanteerbaar blijft. Het sportpark blijft op slot tot 6 april.
 
De atletiekunie ondersteunt natuurlijk ook dit beleid. Zij krijgen veel vragen of er op andere manieren samen kan worden gesport. Ook zij volgen het beleid van het RIVM/kabinet, waarbij dringend wordt verzocht om sociale contacten te beperken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit betekent dus ook NIET samen sporten.
 
Het HAC bestuur heeft al eerder besloten om hieraan gehoor te geven. Wij willen dan ook een ieder bedanken voor het begrip.
 
Hieruit volgt dan ook dat de algemene ledenvergadering op woensdag 1 april geen doorgang kan vinden. U wordt op de hoogte gehouden, wanneer deze wel plaatsvindt.


Zie onderstaande links met informatie van instanties welke adviezen wij blijven opvolgen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19   
https://www.atletiekunie.nl/nieuws/update-coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 
 
Met sportieve groet,
Bestuur Helmondse Atletiek Club

 
 

dinsdag 17 maart 2020

coronavirus.jpg