Commissies

Commissies

 

Binnen de vereniging zijn er verschillende commissies waar onder taken en verantwordelijkheden zijn verdeeld.