Vertrouwens Contact Personen (VCP)

Vertrouwens Contact Personen (VCP)

 

Al sinds de oprichting van de vereniging in 1945, ontleent HAC haar bestaansrecht door het bieden van diverse activiteiten binnen de atletiek-/loopsport voor onze leden. Voorwaarden hiervoor is dat onze leden kunnen sporten in een positieve en veilige omgeving.

 

De laatste jaren verschijnen er steeds vaker berichten in de media over seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag binnen de sport en sportverenigingen in zijn algemeenheid. Als bestuur vinden wij het van belang om hier (preventief) beleid op de maken, maar hechten we er ook grote waarde aan om onze leden te informeren over hun mogelijkheden op het moment dat zij (onverhoopt) toch hiermee in aanraking komen.

 

Wanneer je als (ouder van een) sporter in aanraking komt met gedrag dat als onprettig/ongewenst wordt ervaren kan er contact worden opgenomen met één van onze vertrouwenscontactpersonen óf met het vertrouwenspuntsport. De vertrouwens contactpersonen van onze club worden onder aan deze pagina vermeld. 

 

Informatie over Vertrouwenspunt Sport:

 

  • Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.

 

  • Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport.

 

  • Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

 

  • Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

Telefoon: 0900-202 55 90

Whatsapp: 06-53 64 69 28

E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

 

Commissieleden

Geen foto beschikbaar van Mariette van Hooff

Mariette van Hooff


0492-574830
mariette@informa.coach
Geen foto beschikbaar van Toine van de Kerkhof

Toine van de Kerkhof


06-44047114
toinevdkerkhof@chello.nl
Geen foto beschikbaar van Ursula Quigley-Martens

Ursula Quigley-Martens


06-83179844
u.martens@helmond.nl