Statistieken

Bestenlijsten en Clubrecords

 

Prestaties die in aanmerking komen om in de bestenlijsten te worden opgenomen kunnen gemaild worden naar statistieken@hac-helmond.nl onder vermelding van naam, prestatie, datum, plaats en een link naar waar deze prestatie te verifieren is. Dit geldt voor zowel recente prestaties als voor prestaties uit het verleden.
 
Ter info:
Wij streven ernaar om onze statistieken zo accuraat goed mogelijk bij te houden. Het kan echter altijd gebeuren dat prestaties onterecht niet in de lijsten voorkomen. Vooral prestaties uit het niet digitale verleden zijn lastig of niet meer te achterhalen.
 
Daarnaast zijn er incourante onderdelen waarvan in het verleden is besloten deze niet in onze statistieken op te nemen, zoals de 150m bijvoorbeeld. Deze onderdelen komen de laatste jaren steeds vaker op het programma, dus daarom hebben wij besloten deze onderdelen ook op te gaan nemen in onze statistieken. Hier worden tegelijkertijd zo goed mogelijk de prestaties uit onze archieven verwerkt. Mochten er alsnog fouten in zijn opgetreden, deze graag vermelden en doorgeven naar onderstaand contact.
 

 

Contact: statistieken@hac-helmond.nl