Statistieken

Bestenlijsten en Clubrecords

 

Prestaties die in aanmerking komen om in de bestenlijsten te worden opgenomen kunnen gemaild worden naar statistieken@hac-helmond.nl onder vermelding van naam, prestatie, datum, plaats en een link naar waar deze prestatie te verifieren is. Allen dan worden de prestaties in behandeling genomen en verwerkt. Uiteraard mogen ook prestaties uit het recente verleden doorgegeven worden indien deze nog niet verwerkt zijn of zichtbaar in de lijst staan.
 

We proberen de ontbrekende lijsten zo snel mogelijk aktueel te krijgen en hier weer te publiceren.

 

Contact: statistieken@hac-helmond.nl