Vereniging

Vereniging

De Helmondse Atletiek Club is de enige atletiekclub in Helmond. Op het atletiek terrein kunnen diverse atletische sporten beoefend worden. Neem eens een kijkje!

De accommodatie van de Helmondse Atletiek Club is gelegen in de prachtige bossen aan de rand van de wijk Stiphout (gemeente Helmond). Het betreft één van de oudste kunststof-atletiekbanen van Nederland. De atletiekbaan is voorzien van 6 rondlanen, 8 sprintlanen en beschikt daarnaast in ruime mate over alle voorzieningen voor de overige atletiek-onderdelen. Voor publiek is een grote tribune aanwezig. In de bijgebouwen huisvesten onder meer een grote kantine met moderne bar, royale krachtruimte en 4 kleedlokalen. Daarnaast zijn de bossen rondom de accommodatie ideaal om een rustig stukje hard te lopen.

 

Historie

1937-1940 In de vooroorlogse jaren werd door sportvereniging MULO naast het voetballen ook op enige vorm atletiek beoefend en hier werd de basis gelegd voor het latere H.A.C. In de oorlogsjaren werd het vrijwillig beoefenen van sport door de bezetter niet toegestaan en was het verenigingsleven minimaal. De bakermat van H.A.C. lag bij de boerderij van boer Kramer, in toen nog zelfstandige gemeente Stiphout, vanwaar de trainingsloopjes in de bossen van Stiphout begonnen door o.a. Fons Adriaans, Frans v/d Broek, Frans v/d Kerkhof, Han van Ras, Carel Rooyakkers en Bert Wouters en zij mogen gezien worden als de grondleggers van de Helmondse Atletiek Club.

 

Het was september 1945 wanneer er aansluiting werd gezocht en verkregen bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie -KNAU- eerst als SV Stiphout en in april 1947 werd dit omgezet in een specifiek lidmaatschap. H.A.C. was toen nog een bescheiden clubje van 10 tot 15 leden en om lid te mogen worden moest men aantonen binnen een bepaalde tijd het bekende rondje om het Kamerven kon worden afgelegd. "de Ronde van Stiphout" werd in 1948 ten doop gehouden met als winnaar in de C-klasse, een van de mede oprichters, Fons Adriaans. Hierna begon H.A.C. wedstrijden in de volksbuurten van Helmond te organiseren daardoor groeide de club naar zo'n 70 leden.

 

Begin 1952 meldden, de leden Camiel v/d Broek en Carel Jonkers, zich aan bij de atletiek club en het internationale debuut door H.A.C werd gemaakt door 29 atleten met een estafetteloop van 67 km naar bedevaartsoort Kevelaer waar na 3 uur 32 min. de estafettelopers een kaars konden overhandigen aan kapelaan Raaijmakers.

Het was in 1956 toen J.A.C. Schotte gekozen werd in het centraal bestuur van de R.K. Sportclub Helmondia '55, dat H.A.C. zich hierbij aansloot en groeide qua ledenaantal, zo werd in februari 1957 het 100e lid begroet en in mei het 200e lid, het werden er 227 in dat jaar, de grootste club wat ledental in het district Zuid en de vierde van Nederland, deze ledengroei werd mede veroorzaakt doordat vrouwen en meisjes "het lidmaatschap werd toegestaan" trainingen bleven in het begin beperkt tot 1 keer per week op zondagmorgen in de Bakelse bossen, aan het eind van het jaar hadden zich zo'n 80 vrouwelijke leden aangemeld.

 

Trainingen werden afgewerkt in de Bakelse bossen, op de Swift velden, in de Warande op de bospaden werden de clubkampioenschappen gehouden, in 1954 verhuisde men naar een terrein aan de Tolpoststraat, in 1955 op een veld achter de H.T.M. fabriek met een heuse sintelbaan van 120 m en springbakken, een aantal jaren later, in 1965 werd verhuisd naar sportpark "De Braak" waar een verspringbak, kogel- en discusring aanwezig was en zowaar een volledige 400 meter grasbaan kon worden uitgezet.

 

Tot 1967 maakte H.A.C. deel uit van SC Helmondia '55. Op de jaarvergadering werd unaniem besloten zelfstandig verder te gaan. Eind 1971 werd op sportpark "Molenven" Stiphout (in 1968 geannexeerd) de nieuwe sintelbaan in gebruik genomen, omdat veel jeugdleden uit het oostelijk gedeelte van Helmond kwamen, werd nog lange tijd de wintertrainingen in de Bakelse bossen afgewerkt. Het bestuur van H.A.C. reageerde snel in 1980 bij de discussie over het door de gemeente Helmond te besteden investering, de opbrengst van de verkoop aan Obragas. Binnen een week was het "bidbook" samengesteld en overhandigd aan college van B & W en alle raadsleden.

Zo werd 10 jaar na de sintelbaan een volwaardige kunststof accommodatie gerealiseerd met 6 rondlanen, kunststof aanlopen bij hoog- en verspringen, bij het 40 jarig bestaan in 1985, kon men met wederom heel veel zelfwerkzaamheid het clubhuis met kleedkamers openen.

 

In 1991 werd de baan uitgebreid met 2 sprintlanen vervolgens een uitbreiding van de kleedkamers en een overdekte tribune.

 

In 2012 ging de gehele baan met velden op de schop. Een nieuwe kunstofbaan werd neergelegd en inrichtingen voor slingeren, discuswerpen, verspringen, hoogspringen en polsstokhoogspringen werden geheel vernieuwd.