Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Beste H.A.C.'er,

 

Hierbij de nieuwe aankondiging van de ALV van H.A.C. op 3 juli 19.00 uur.

 

Eerder dit jaar hebben we door de corona-crisis de vergadering van 1 april helaas moeten uitstellen. Gelukkig is de corona-crisis in een rustiger vaarwater gekomen, waardoor we ook weer met zijn allen aan het sporten zijn. Dus er is nu ruimte voor de ALV, om samen achteruit te kijken, maar ook vooruit. 

 

Om zo veel mogelijk corona-proof te zijn en iedereen deel te laten nemen, willen we deze vergadering uniek maken en buiten op het veld houden op 3 juli om 19.00 uur. Ouders van jeugdleden zijn ook welkom.

 

Hieronder vind je de agenda van dit jaar.

 

We zien je graag verschijnen. Tot 3 juli!

 

Met sportieve groet,
Bestuur H.A.C.

 

 


Agenda ALV 2020

Datum: Vrijdag 3 juli 2020
Tijd: 19:00
Locatie: Buiten op het veld

 

 1. Opening

 2. Notulen ALV 2019

 3. Uitreiking van de bekers

 4. Financieel verslag 2019 / Begroting 2020

 5. Verslag kascontrole commissie

 6. Benoeming kascontrole commissie 2020

 7. Mededelingen bestuur
  - Corona-crisis
  - Trainersformatie 
  - HAC 75 jaar
  - VOG/AVG

 8. Bestuursverkiezing
  - Verkiesbaar: Cor van der Burgt, Bart Custers, Annette Woortman.
  - Kandidaatstelling bestuur:
  Andere gei╠łnteresseerde kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden bij secretaris@hac-helmond.nl.

 9. Rondvraag

 

Eventuele aanvullende agendapunten voor de ALV in te dienen bij secretaris@hac-helmond.nl.

 

vrijdag 03 juli 2020
19:00
H.A.C.
secretaris@hac-helmond.nl